Tarievenlijst begraafplaats 2019

College van Kerkrentmeesters – Protestantse gemeente Nigtevecht

OmschrijvingToelichtingTarief
Huursom particulier graf voor 20 jaar, incl. 1e bijzettingbij 2e en 3e begrafenis wordt het onderhoud en huurtijd verlengd tot 20 jaar en pro rata in rekening gebracht€ 1.605
Onderhoud particulier graf voor 20 jaar€ 1.200
Grafrechten particulier grafEenmaling bij 1e overeenkomst€ 970
Grafrechten algemeen graf€ 365
Huursom algemeen graf voor 15 jaar€ 1.200
Onderhoud algemeen graf voor 15 jaar€ 540
Eerste bijzetting in eeuwigdurend particulier graf€ 835
Huursom particulier urnengraf voor 20 jaarBij 2e en 3e bijzetting wordt het onderhoud en huurtijd verlengd tot 20 jaar en pro rata in rekening gebracht€ 785
Onderhoud particulier urnengraf voor 20 jaar€ 480
Grafrechten urnengrafEenmaling bij 1e overeenkomst€ 495
Kosten rouwdienst incl. eigen predikant voor Prot. gem. NigtevechtBij het voorgaan andere predikant zijn de kosten voor de nabestaanden€ 360
Gebruik kerk voor aula dienstHerdenking zonder predikant, organist en afvaardiging Kerkenraad€ 525
Gebruik vereningsgebouw bij rouwdiensten exclusief1 dagdeel€ 60
Overschrijven van grafrechten op naam erfgenamenAdministratiekosten€ 75
Leges kosten grafmonument/graftuin€ 200
Heropening grafruimte bij 2e of 3e incl. voorbereiding grafbed bij (her)plaatsing monument€ 1.080
Heropening urnengraf bij 2e of 3e bijzetting€ 285
Bijzetten urn in bestaand (niet urnen) graf (1e laag)Bij bijzetting in particuliergraf wordt het onderhoud en huurtijd verlengd tot 20 jaar en pro rata in rekening gebracht€ 350
Toeslag bij heropening grafruimte op monumentale deel van begraafplaatsAfhankelijk van bereikbaarheid en toestand grafOp aanvraag
Verlenging huurtermijn met 10 jaar van particulier graf€ 800
Verlenging onderhoud met 10 jaar van particulier graf€ 605
Verlenging huurtermijn met 10 jaar van algemeen graf€ 805
Verlenging onderhoud met 10 jaar van algemeen graf€ 360
Verlenging huurtermijn met 10 jaar van urnengraf€ 405
Verlenging onderhoud met 10 jaar van urnengraf€ 245
Coördinatie bij schudden van eeuwigdurend graf.Monument verwijderen, graf schudden door specialistisch bedrijf, monument herplaatsen (bij directe herplaatsing)Op aanvraag. Afhankelijk van diepte en ligging graf.
Ophalen/richten grafmonument alleen indien mogelijk door onderhoudsmensen begraafplaats€ 350
Natuurstenen randen rondom graf aanbrengen€ 195
Grafbedekking aanbrengen: Natuurstenen randen, worteldoek en grintMinimale eisen zoals gesteld in grafreglement€ 295