Intrededienst

Klik hier voor de liturgie van de intrededienst

De periode van vakanties breekt aan.

Voor sommigen een heerlijke periode waarin het mogelijk is om weer op reis te gaan en te kunnen genieten van een andere mooie omgeving.

Anderen blijven de komende weken thuis en voor sommigen kan dit juist een periode zijn waarin verlies of  eenzaamheid wordt ervaren. Laten we oog hebben voor elkaar en elkaar eraan herinneren dat God ons nooit vergeet . In Lucas 12:6-7 staat ‘wat kosten vijf mussen?  Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.’

Degenen die te maken hebben met zorgen of gezondheidsbeperkingen bidden we kracht en sterkte toe.

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind steeds in je rug zal zijn,
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,
dat de zon je dagen licht maakt.

Dat de sterren je nachten verlichten.
Dat bloemen groeien langs je levensweg,
Dat je huis stevig staat in de storm.
En tot wij elkaar weer ontmoeten
Dat God je beware in de palm van Zijn hand.
(Ierse zegen van St. Patrick)

Hemelvaart

Waarom valt Hemelvaartsdag precies 40 dagen na Pasen?

Omdat Jezus volgens de Bijbel precies veertig dagen na Zijn opstanding (wat met Pasen wordt gevierd) naar de hemel vertrok.

Maar waarom was dat dan na veertig dagen? Het getal veertig heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Het staat voor: generatie. Veel mensen stierven immers rond hun veertigste en vrouwen kunnen rond die leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen. Het Joodse volk trok volgens de Bijbel veertig jaar door de woestijn: zo zou de hele oude generatie overleden zijn en kon een nieuwe generatie het Beloofde Land binnentrekken.

Dat resoneert mee in die 40 dagen waarin Jezus vaak aan Zijn eerste volgelingen verscheen. Symbolisch betekent het zoiets als: hierna is het oud geworden, nu kan een nieuwe generatie beginnen.

40-dagentijd

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat in Nederland de eerste patiënt met coronaklachten werd opgenomen in een ziekenhuis. Waarschijnlijk kunnen veel mensen zich dit moment ook nog herinneren en roept dit direct veel herinneringen op aan het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Voor velen een lastig en ongezellig jaar waarin we minder konden delen met anderen, voor sommige mensen een heel moeilijk jaar met daarin ‘verlies’ en voor anderen toch ook een goed jaar met positieve herinneringen aan deze coronatijd.

Hoe hebben we God ervaren in deze bijzondere tijd? Was hij er voor ons bij? Inmiddels zijn we al enige weken in de 40-dagen tijd en zijn we op weg naar het licht van Pasen. Een tijd om even stil te staan, te herinneren wie God was en te zoeken naar wie God is. 

In de bijbel gaat het ook regelmatig over ‘herinneren’ en wordt op verschillende plaatsen geschreven over gedenkstenen. Zo geeft God Jozua de opdracht dat er twaalf gedenkstenen vanuit de Jordaan opgericht moeten worden, als herinnering van het wonder dat God heeft gedaan in het leven van de Israëlieten. Namelijk dat het gehele volk droog door de Jordaan het beloofde land in heeft kunnen trekken. Een wonderlijke gebeurtenis die van generatie tot generatie herinnerd moet blijven worden. Ook wij mogen onze wonderlijke gebeurtenissen of mooie momenten met God markeren. We mogen ‘gedenkstenen’ oprichten, zodat de verhalen van onze gebeurtenissen met God die we met Hem meemaken een getuigenis worden van Zijn grootheid,  liefde en trouw. Natuurlijk hoeft dit niet letterlijk een steen te zijn. Je kunt het bijvoorbeeld in een schriftje schrijven of belangrijke gebeurtenissen in gedachten bewaren. Dat kan een gebedsverhoring zijn, of een bemoediging op het juiste moment. Van die bijzondere momenten dat God liet weten: ‘IK BEN met jou!’ 

.

De actie kerkbalans 2021 wordt gehouden van 16 januari 2021 t/m 31 januari 2021

Het thema voor de actie is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Op maandag 25 januari zou onze jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden. Helaas is het in verband met de huidige (covid)maatregelen niet mogelijk om bij elkaar te komen. We zullen een gemeenteavond inplannen zodra het weer verantwoord is om bij elkaar te komen. 
De actie kerkbalans is echter als gewoonlijk van start gegaan en als kerkenraad vinden we het belangrijk om in deze weken de financiële situatie van de kerk, diaconie en zending met u te delen. Ook horen we graag welke opmerkingen of vragen u naar aanleiding van de cijferoverzichten hebt. 

Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de cijferoverzichten kunt u mailen aan info@kerknigtevecht.nl of schriftelijk aanleveren in de brievenbus van het verenigingsgebouw. 

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
De kerkenraad

                       

Kerst

De komende weken zullen de diensten digitaal te bekijken of te beluisteren zijn via Kerkdienstgemist.nl. De link naar de digitale opname vindt u op onze homepage. De diensten zullen in de kerk opgenomen worden, in aanwezigheid van de benodigde ambtsdragers.

U bent van harte uitgenodigd om voorafgaand aan de Kerstnachtdienst tussen 20.15 en 21.00 een liturgie en verrassingspakketje te komen ophalen bij de kerk. We hopen dat de muziek van het koperensemble buiten zal klinken.

Kerkdiensten

We verlangen ernaar om elkaar weer te ontmoeten en samen als gemeente de diensten te kunnen vieren. Vanaf 12 juli kunnen we weer wekelijks samenkomen in ons kerkgebouw. Het is niet meer nodig om aan te melden voor de diensten.

Kerkdienst 1e Paasdag

Pasen is het verhaal van een nieuw begin en het verhaal van hoop en opstanding

Op 1e paasdag om 10.00 uur is er een korte online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Nigtevecht.
De voorganger in deze dienst is: ds. Casper van Dorp.
Muzikale begeleiding door: Ruud Prast

Bekijk de dienst rechtstreeks via de link https://youtu.be/CjVF2fydO04 of via www.kerkdienstgemist.nl

Ook in deze onzekere tijd, nu we elkaar minder op straat en niet de kerk ontmoeten, blijven we gemeente van Christus, verbonden met elkaar in gebed en geloof.

40-dagen tijd

We zijn onderweg naar het grote feest van Pasen en bevinden ons in de veertigdagentijd. Deze tijd is van oudsher een tijd van bezinning. Bezinning betekent dat we extra ruimte maken voor God en minderen in dingen die niet zo belangrijk zijn. In ons dagelijks leven kan dit door bijvoorbeeld extra tijd te maken voor bidden of extra tijd te maken voor onze naaste. Ook vasten, bijvoorbeeld even geen vlees of snoep eten, kan een manier zijn om ons eraan te herinneren dat we stapje voor stapje dichter bij Pasen komen.

In de diensten in maart , de 2e tot en met de 6e lijdenszondag, zullen we ons ook richten op de komst van Pasen. Het moment dat niet het duister, maar het licht overwon. Laten we met elkaar op weg gaan naar dit licht.  

Sirkelslag

Op 7 februari is er weer Sirkelslag, een landelijk online spel!

Thema: Kom in beweging!

Inloop vanaf 19.15 uur

Start 19.30 uur tot 22.00 uur in de kerk aan de Dorpsstraat

Tot dan!

Voor meer informatie, klik hier