Kerstviering 65 jaar en ouder

Graag nodigen wij u weer uit voor een gezellige middag, samen met dorpsgenoten van 65 jaar en ouder, bij het jaarlijkse kerstfeest!

Wanneer is het?
Donderdagmiddag 19 december 2019.
Het kerstfeest begint om 14.30 uur (inloop is vanaf 14.15 uur) en het duurt tot ± 18.30 uur.

Waar is het?
Vanwege de verbouwing van het Verenigingsgebouw beginnen we gelijk in de kerk, aan de Dorpsstraat 45, in Nigtevecht. Na de kerstzang gaan we met elkaar naar het Dorpshuis toe.

Zie voor meer informatie de flyer bij het Contactblad.

Lied van de week

Nu we met de Open dag het nieuwe seizoen begonnen zijn, willen we graag weer enkele weken het ‘lied van de week’ onderdeel laten zijn van de dienst.

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door een gemeentelid en wat een bijzondere betekenis voor hem of haar heeft of wat diegene gewoon een mooi lied vindt. Een toelichting kunt u of jij zelf geven of door de ouderling van dienst laten voorlezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk geloofsleven met elkaar.

We geven het lied van de week aan elkaar door; één persoon start met het lied van de week en vraagt een ander gemeentelid om de volgende te zijn. Vanaf 29 september zal er gedurende 6 weken een lied van de week zijn.

Onder de toren worden briefjes neergelegd waarop alle benodigde gegevens staan voor het  doorgeven van het lied van de week. Het gekozen lied kan (uiterlijk donderdag) doorgegeven worden aan Esther Bergmeijer.

.

De startdag, met als thema “een goed verhaal” gaat dit jaar plaatsvinden op zondag 15 september. De dag is voor jong en oud, de organisatie vindt dit jaar plaats in samenwerking met De Flambouw. We beginnen met een kerkdienst  en eindigen rond 14.30 uur na een aantal inspirerende activiteiten.  De dag gaat plaatsvinden op de boerderij van fam. Veldhuisen aan de Vreelandseweg.

Allen van harte welkom!!

Homoseksualiteit & Kerk

Bezinning thema ‘homoseksualiteit & kerk’.

Na 2 bezinning- en gespreksavonden over homoseksualiteit en de kerk, is het tijd om te komen tot beleid. Daarbij hebben we opnieuw u en jou nodig. Als kerkenraad hebben we namelijk van begin af aan gezegd: we voeren dit gesprek gemeentebreed, want het gaat iedereen aan. Dit geldt ook voor de besluitvorming.

Daarom nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op maandag 17 juni 20.00 uur. Op die avond mogen stemgerechtigde leden hun voorkeur uitspreken en stellen we samen ons toekomstig beleid vast.

.

Samen The Passion kijken in de Dorpskerk

Jaarlijks kijken miljoenen mensen op Witte Donderdag naar The Passion. In de Dorpskerk is er jaarlijks de mogelijkheid om op deze bijzondere locatie de live-uitzending te volgen. Andere jaren flyerden we hiervoor huis-aan-huis, maar dit jaar wordt u uitgenodigd om allen één iemand persoonlijk uit te nodigen. Samen komen is immers fijner dan in je eentje de drempel over stappen.

Het thema van The Passion 2019 is #jebentnietalleen en diverse spelers van The Passion vertellen in een portret over hun gedachten bij eenzaamheid. Deze portretten zijn herkenbare verhalen voor elk mens.

Jeugdwerk voorjaar 2019

Engelen

In de Adventstijd zijn er in het geheim gemeenteleden aan elkaar gekoppeld met de opdracht: wees een engel voor de ander. Dat leidt tot allerlei gesprekken over: hoe ben je een engel voor iemand? En hoe herken jij zelf een engel? In het donker worden er pakketjes en kaartjes bezorgd. Er worden gedichten gedeeld en dat die ene vrouw nu zomaar koffie voor me inschenkt, zou dat iets betekenen?

Dankdag

Op ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ danken we God voor de verkregen gewassen. Dit jaar is Dankdag op 10 november.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen, er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.

Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Startdag 2018

De Startdag is dit jaar op 23 september. Het thema is “Spoorzoekend Geloven”.  We gaan met elkaar, op verschillende  manieren, op zoek naar de sporen van God. Het programma is zo opgezet dat het leuk is voor “jong en oud”.

De dag ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 9.30 uur inloop met verse koffie!
 • 10 uur kerkdienst!
 • Na de dienst koffie met taart!
 • 12 uur start verschillende spelonderdelen!
 • Afronding met een hapje en een drankje!
 • Uiterlijk 14.30 uur is deze feestelijke dag afgelopen.

Allen van harte welkom om met elkaar het kerkelijk seizoen feestelijk in te luiden!

Vrucht van de Geest

De vrucht van de Heilige Geest wordt door de apostel Paulus genoemd in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22–23.

 1. Liefde
 2. Vreugde
 3. Vrede
 4. Geduld
 5. Vriendelijkheid
 6. Goedheid
 7. Geloof
 8. Zachtmoedigheid
 9. Zelfbeheersing

De uiting van de vrucht van de Heilige Geest wordt gebruikt door sommige christenen die willen onderzoeken of ze op het goede spoor zitten, het spoor dat God heeft bedoeld.