Hemelvaartsdag – Open Kerk en Oekraïne

Op 26 mei – Hemelvaartsdag – is de kerk ook ná de kerkdienst open van 12-16 uur.

De open kerk staat in het teken van meeleven met de Oekraïne. In de kerk is ruimte voor gebed, voor het aansteken van een kaarsje, voor het luisteren naar muziek of zomaar om even binnen te lopen.

Buiten wordt koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij. De vrijwillige bijdrage hiervoor zal besteed worden aan het Project van Kerk in Actie voor Oekraïne. Dit omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en onze hulp nodig blijft.

Wilt u/jij op deze dag een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets lekkers te bakken? Graag!

Meld u dan aan bij Marian Kruijning of Esther Bergmeijer

Zeven werken van Barmhartigheid

In de vastenactie van Kerk in Actie staat elke week een van de zeven werken barmhartigheid centraal:

De gevangenen bezoeken
Vanaf Aswoensdag bidden we voor gevangenen en voor mensen die gevangen zijn in hun eenzaamheid, of gevangen in een verslaving.

De hongerigen eten geven
Deze week eten we sober: we eten geen vlees en proberen niet te snoepen.

De zieken verzorgen
Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.

De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen en deel uit van de spullen die je hebt.

De vreemdelingen herbergen
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager of trek een dikke trui aan.

De dorstigen drinken geven
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of drink deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee.

De doden begraven
Steek elke dag een kaarsje aan voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld.

.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 januari  komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en in de week erna ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Mensen kijken in het donker

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht, voor jou en mij
en voor iedereen op aarde
het wordt Kerst, God is dichtbij

Mensen hebben mooie plannen
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde
het wordt Kerst, God is dichtbij.

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld licht en fijn
Steek een kaars aan, die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht, voor jou en mij
en voor iedereen op aarde,
het wordt Kerst, God is dichtbij

Tekst en muziek: Greet Brokerhof-van der Waa en Gerard van Amstel

Jeugdclubs

Aan alle kinderen en tieners vanaf groep 7

Beste allemaal!

Binnenkort willen wij, jeugdleiding van de kerk, graag weer starten met verschillende clubs zoals On Track en Rock Solid en een andere club voor als je wat ouder bent!

Om alvast weer een keer bij elkaar te komen hebben we een avond voor jullie allemaal georganiseerd!!

Heb je zin en tijd om vrijdagavond 19 november mee te gaan? Avondje bijkletsen, schaatsen & wat snacken! We gaan om 18.45  uur friet eten in de kerk en gaan van 20.30 – 21.45  uur schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht. Neem wel €5 mee als bijdrage in de kosten van deze avond. En geef je op – als je meegaat, uiterlijk maandag 15 november – bij Johan Kroon of Marieke van der Bijl of Marian Kruijning.

Wij hebben er zin in!

groetjes, Johan, Hans, Marinka, Tessa, Marian en Marieke

Startdag

Zondag 10 oktober is de startdag van het nieuwe seizoen!

Het thema is “Van U is de toekomst”.

De dag ziet er als volgt uit:

  • 10 uur kerkdienst
  • koffie met het traditionele taartenbuffet: u kunt zich opgeven voor het bakken van taarten bij Marieke van der Bijl
  • fotopuzzelfietstocht voor jong en oud!
  • rond 14.30 uur een hapje en een drankje in het Verenigingsgebouw!

Wij hopen u en jou daar te ontmoeten!!

Intrededienst

Klik hier voor de liturgie van de intrededienst

De periode van vakanties breekt aan.

Voor sommigen een heerlijke periode waarin het mogelijk is om weer op reis te gaan en te kunnen genieten van een andere mooie omgeving.

Anderen blijven de komende weken thuis en voor sommigen kan dit juist een periode zijn waarin verlies of  eenzaamheid wordt ervaren. Laten we oog hebben voor elkaar en elkaar eraan herinneren dat God ons nooit vergeet . In Lucas 12:6-7 staat ‘wat kosten vijf mussen?  Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.’

Degenen die te maken hebben met zorgen of gezondheidsbeperkingen bidden we kracht en sterkte toe.

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind steeds in je rug zal zijn,
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,
dat de zon je dagen licht maakt.

Dat de sterren je nachten verlichten.
Dat bloemen groeien langs je levensweg,
Dat je huis stevig staat in de storm.
En tot wij elkaar weer ontmoeten
Dat God je beware in de palm van Zijn hand.
(Ierse zegen van St. Patrick)

Hemelvaart

Waarom valt Hemelvaartsdag precies 40 dagen na Pasen?

Omdat Jezus volgens de Bijbel precies veertig dagen na Zijn opstanding (wat met Pasen wordt gevierd) naar de hemel vertrok.

Maar waarom was dat dan na veertig dagen? Het getal veertig heeft in de Bijbel een symbolische betekenis. Het staat voor: generatie. Veel mensen stierven immers rond hun veertigste en vrouwen kunnen rond die leeftijd ook zelden nog kinderen krijgen. Het Joodse volk trok volgens de Bijbel veertig jaar door de woestijn: zo zou de hele oude generatie overleden zijn en kon een nieuwe generatie het Beloofde Land binnentrekken.

Dat resoneert mee in die 40 dagen waarin Jezus vaak aan Zijn eerste volgelingen verscheen. Symbolisch betekent het zoiets als: hierna is het oud geworden, nu kan een nieuwe generatie beginnen.

40-dagentijd

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat in Nederland de eerste patiënt met coronaklachten werd opgenomen in een ziekenhuis. Waarschijnlijk kunnen veel mensen zich dit moment ook nog herinneren en roept dit direct veel herinneringen op aan het bijzondere jaar dat achter ons ligt. Voor velen een lastig en ongezellig jaar waarin we minder konden delen met anderen, voor sommige mensen een heel moeilijk jaar met daarin ‘verlies’ en voor anderen toch ook een goed jaar met positieve herinneringen aan deze coronatijd.

Hoe hebben we God ervaren in deze bijzondere tijd? Was hij er voor ons bij? Inmiddels zijn we al enige weken in de 40-dagen tijd en zijn we op weg naar het licht van Pasen. Een tijd om even stil te staan, te herinneren wie God was en te zoeken naar wie God is. 

In de bijbel gaat het ook regelmatig over ‘herinneren’ en wordt op verschillende plaatsen geschreven over gedenkstenen. Zo geeft God Jozua de opdracht dat er twaalf gedenkstenen vanuit de Jordaan opgericht moeten worden, als herinnering van het wonder dat God heeft gedaan in het leven van de Israëlieten. Namelijk dat het gehele volk droog door de Jordaan het beloofde land in heeft kunnen trekken. Een wonderlijke gebeurtenis die van generatie tot generatie herinnerd moet blijven worden. Ook wij mogen onze wonderlijke gebeurtenissen of mooie momenten met God markeren. We mogen ‘gedenkstenen’ oprichten, zodat de verhalen van onze gebeurtenissen met God die we met Hem meemaken een getuigenis worden van Zijn grootheid,  liefde en trouw. Natuurlijk hoeft dit niet letterlijk een steen te zijn. Je kunt het bijvoorbeeld in een schriftje schrijven of belangrijke gebeurtenissen in gedachten bewaren. Dat kan een gebedsverhoring zijn, of een bemoediging op het juiste moment. Van die bijzondere momenten dat God liet weten: ‘IK BEN met jou!’