Kerkdiensten

We verlangen ernaar om elkaar weer te ontmoeten en samen als gemeente de diensten te kunnen vieren. Vanaf 12 juli kunnen we weer wekelijks samenkomen in ons kerkgebouw. Het is niet meer nodig om aan te melden voor de diensten.

Kerkdienst 1e Paasdag

Pasen is het verhaal van een nieuw begin en het verhaal van hoop en opstanding

Op 1e paasdag om 10.00 uur is er een korte online kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Nigtevecht.
De voorganger in deze dienst is: ds. Casper van Dorp.
Muzikale begeleiding door: Ruud Prast

Bekijk de dienst rechtstreeks via de link https://youtu.be/CjVF2fydO04 of via www.kerkdienstgemist.nl

Ook in deze onzekere tijd, nu we elkaar minder op straat en niet de kerk ontmoeten, blijven we gemeente van Christus, verbonden met elkaar in gebed en geloof.

40-dagen tijd

We zijn onderweg naar het grote feest van Pasen en bevinden ons in de veertigdagentijd. Deze tijd is van oudsher een tijd van bezinning. Bezinning betekent dat we extra ruimte maken voor God en minderen in dingen die niet zo belangrijk zijn. In ons dagelijks leven kan dit door bijvoorbeeld extra tijd te maken voor bidden of extra tijd te maken voor onze naaste. Ook vasten, bijvoorbeeld even geen vlees of snoep eten, kan een manier zijn om ons eraan te herinneren dat we stapje voor stapje dichter bij Pasen komen.

In de diensten in maart , de 2e tot en met de 6e lijdenszondag, zullen we ons ook richten op de komst van Pasen. Het moment dat niet het duister, maar het licht overwon. Laten we met elkaar op weg gaan naar dit licht.  

Sirkelslag

Op 7 februari is er weer Sirkelslag, een landelijk online spel!

Thema: Kom in beweging!

Inloop vanaf 19.15 uur

Start 19.30 uur tot 22.00 uur in de kerk aan de Dorpsstraat

Tot dan!

Voor meer informatie, klik hier

Gemeente-avond 27 januari

Aanstaande maandag 27 januari is de jaarlijkse gemeente-avond. Deze vindt plaats in het verbouwde, vernieuwde, mooi geschilderde verenigingsgebouw.

Deze avond:

  • zullen er financiële stukken worden besproken.
  • zal er van gedachten worden gewisseld over een nieuw te beroepen voorganger.
  • loven we een prijs uit voor hem of haar die een nieuwe passende naam bedenkt voor het vernieuwde verenigingsgebouw.
  • bespreken we wat er verder nog “ter tafel” komt.

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Inloop is vanaf 19.45 uur, we starten om 20.00 uur.

Allen van harte welkom!

Kerst en Oud & Nieuw

Onderweg naar Kerst verschijnen steeds meer lichtjes in het donker. We kijken uit naar het feest van de geboorte van Jezus, die licht bracht in de wereld.
In de kerstnachtdienst op 24 december zullen we meer horen over de betekenis van dit licht. De cantorij en het blazersensemble zullen aan deze dienst hun medewerking verlenen.

Op kerstmorgen, 25 december zullen de kinderen van de Spoorzoekers een bijdrage hebben in de dienst en ons laten horen en zien wat een feest het is dat Jezus naar ons toegekomen is.

In de dienst van 31 december, oudejaarsavond, mogen we terugkijken op het afgelopen jaar en danken voor alles wat we in het afgelopen jaar mochten ontvangen.

We hopen met elkaar goede gezegende diensten te hebben waarin we mogen danken, bidden en lof prijzen, waarin we elkaar mogen bemoedigen.

Kerstviering 65 jaar en ouder

Graag nodigen wij u weer uit voor een gezellige middag, samen met dorpsgenoten van 65 jaar en ouder, bij het jaarlijkse kerstfeest!

Wanneer is het?
Donderdagmiddag 19 december 2019.
Het kerstfeest begint om 14.30 uur (inloop is vanaf 14.15 uur) en het duurt tot ± 18.30 uur.

Waar is het?
Vanwege de verbouwing van het Verenigingsgebouw beginnen we gelijk in de kerk, aan de Dorpsstraat 45, in Nigtevecht. Na de kerstzang gaan we met elkaar naar het Dorpshuis toe.

Zie voor meer informatie de flyer bij het Contactblad.

Lied van de week

Nu we met de Open dag het nieuwe seizoen begonnen zijn, willen we graag weer enkele weken het ‘lied van de week’ onderdeel laten zijn van de dienst.

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door een gemeentelid en wat een bijzondere betekenis voor hem of haar heeft of wat diegene gewoon een mooi lied vindt. Een toelichting kunt u of jij zelf geven of door de ouderling van dienst laten voorlezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk geloofsleven met elkaar.

We geven het lied van de week aan elkaar door; één persoon start met het lied van de week en vraagt een ander gemeentelid om de volgende te zijn. Vanaf 29 september zal er gedurende 6 weken een lied van de week zijn.

Onder de toren worden briefjes neergelegd waarop alle benodigde gegevens staan voor het  doorgeven van het lied van de week. Het gekozen lied kan (uiterlijk donderdag) doorgegeven worden aan Esther Bergmeijer.

.

De startdag, met als thema “een goed verhaal” gaat dit jaar plaatsvinden op zondag 15 september. De dag is voor jong en oud, de organisatie vindt dit jaar plaats in samenwerking met De Flambouw. We beginnen met een kerkdienst  en eindigen rond 14.30 uur na een aantal inspirerende activiteiten.  De dag gaat plaatsvinden op de boerderij van fam. Veldhuisen aan de Vreelandseweg.

Allen van harte welkom!!

Homoseksualiteit & Kerk

Bezinning thema ‘homoseksualiteit & kerk’.

Na 2 bezinning- en gespreksavonden over homoseksualiteit en de kerk, is het tijd om te komen tot beleid. Daarbij hebben we opnieuw u en jou nodig. Als kerkenraad hebben we namelijk van begin af aan gezegd: we voeren dit gesprek gemeentebreed, want het gaat iedereen aan. Dit geldt ook voor de besluitvorming.

Daarom nodigen wij u uit voor een gemeenteavond op maandag 17 juni 20.00 uur. Op die avond mogen stemgerechtigde leden hun voorkeur uitspreken en stellen we samen ons toekomstig beleid vast.