Artikelen door Rolinka Pickhard

Vakantie

Tijdens vakantie lopen we vaak een kerk binnen, om daar getroffen te worden door de […]

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd […]

.

Namens het College van Kerkrentmeesters ben ik blij u te kunnen zeggen dat onze gemeente, […]